Verzekering

Tijdens de week zijn de kinderen WA verzekerd via de Stichting Kindervakantiewerk Weert.
Dit wil zeggen dat indien uw kind schade berokkend aan derden (dus niet aan kinderen of eigendommen van KVW Leuken), de leiding hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Zij wordt hiervoor tijdens de week verzekerd. Dit is echter alleen van toepassing in de periode van vertrek tot terugkomst.

Verder geldt de algemene regel dat de eerst afgesloten verzekering geldt boven alle andere verzekeringen. Wij gaan er vanuit dat u zelf een ongevallen- en ziektekostenverzekering voor uw kind heeft afgesloten. De leiding kan en wil niet aansprakelijk gesteld worden voor niet verzekerde deelnemende kinderen! We verzoeken u dan ook om het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat we bij eventuele ongevallen snel kunnen handelen..

Sponsoren