Huisregels leiding

Hoofdleiding behoort zich aan dezelfde afspraken te houden als de leiding.

1. De leiding moet minimaal 16 jaar zijn. Kinderen en leiding zijn anders niet verzekerd tegen ongevallen, materiele schade e.d.

2. Er wordt geen alcohol genuttigd tijdens of voor KVW.

3. De leiding is verantwoordelijk voor de veiligheid en het plezier van de kinderen.

4. De kinderen zijn nooit alleen. Moet je de kinderen toch alleen laten, vraag dan een andere leiding om toezicht te houden op jouw groep.

5. Van leiding wordt verwacht dat ze zo mogelijk meedoen met een spel. Kan dat niet, stimuleer, activeer en moedig de kinderen aan.

6. Is er een ernstig probleem met een kind of met meerdere kinderen, meld dit dan bij de desbetreffende hoofdleiding.
Voorbeelden van ernstige problemen:
- Overmatige agressiviteit
- Bijkomende handicaps
- Ongelukken
- Ernstige problemen vanuit thuis
- E.d.

7. Beslissingen die door de hoofdleiding zijn gemaakt, moeten geaccepteerd worden en worden in principe niet in het bijzijn van de kinderen of ouders besproken. Tijdens de vergaderingen kan het wel besproken worden.

8. Niemand gaat naar huis voordat we gezamenlijk hebben afgesloten of gezamenlijk naar de evaluaties gaan. Moet je eerder weg, meld dit dan bijtijds (probeer dit een dag van tevoren aan te geven) en meld je nog een keer als je weg gaat.

9. De hoofdleiding weten welke materialen er zijn en controleren of dit ook terug komt. Heb je niets meer te doen, ga dan naar de hoofdleiding toe, zij weten wat er nog gedaan moet worden.

10.Is er onenigheid binnen de groep of tussen de hoofdleiding en leiding, dan gaat het algemeen stemrecht in.

11.De mogelijkheid bestaat om bij ernstige problemen een motie van wantrouwen in te dienen bij de directie van de stichting KVW Weert. Ook kan de vertrouwenspersoon van Jeugdwerk Limburg benadert worden.

12. Het deelnemen aan een werkgroep is niet verplicht.

13. Stichting KVW Leuken heeft een gedragscode opgesteld voor haar vrijwilligers in het kader van preventie seksuele intimidatie. De gedragscode ontvangt iedere leiding voorafgaand aan de KVW Week, leiding wordt geacht zich aan deze gedragscode te houden. Mocht  er een vermoeden zijn op seksuele intimidatie binnen Stichting KVW Leuken verzoeken wij u contact op te nemen met A. Timmermans, of de vertrouwenspersoon van Jeugdwerk Limburg.

NB: De leiding behoord minimaal een half uur voordat de kinderen komen aanwezig te zijn op de vergaderplaats, dit tenzij anders vermeld. Is de leiding te laat dan wordt dit genoteerd door de hoofdleiding. Aan het einde van de week worden er hapjes, vlaaien of iets dergelijks gekocht voor de hele leiding. De laatkomers moeten het bedrag samen betalen. En 2 keer te laat is ook 2 keer betalen!!!

Sponsoren