Huisregels hulpleiding

De ouders / wettelijke vertegenwoordigers van de hulpleider is op de hoogte van dit reglement.

1. Hulpleiding wordt ingeroepen ter ondersteuning van de activiteiten van KVW Leuken. De taken die hieronder vallen zijn: het posten bij spellen, het spelen van vos, opbouwen en opruimen en andere activiteiten die erop gericht zijn de taken van leiding en hoofdleiding te ondersteunen.

2. Hulpleiding mag geen taken uitvoeren waarbij verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen wordt geacht (in verband met de verzekering). Dit betekent niet dat hij / zij onverantwoordelijk te werk kan gaan. Wanneer een hulpleider schade veroorzaakt (zowel aan materialen als aan personen) zijn zij en hun ouders ZELF verantwoordelijk. De eigen verzekering zal dan gebruikt dienen te worden en hoofdleiding is niet verantwoordelijk.

3. Er wordt van de hulpleiding ten alle tijden een volwassen houding geacht.

4. Voor hulpleiding onder de 18 jaar worden door ons geen alcoholische dranken verstrekt.

5. Tijdens de feestavond na de showdag is de hulpleiding (op eigen verantwoordelijkheid) van harte welkom.

6. Hulpleiding wordt in principe niet bij de groepen ingezet. Bij tekort aan leiding kan de hoofdleiding tot een ander besluit komen. Hulpleiding wordt dan alleen ingezet onder de verantwoordelijkheid van een van de leiding.

7. De hulpleiding krijgt van de hoofdleiding instructies tenzij deze zijn overgedragen aan een leiding.

NB: KVW Leuken heeft een gedragscode opgesteld voor haar vrijwilligers in het kader van preventie seksuele intimidatie. Mocht er een vermoeden zijn op seksuele intimidatie binnen Stichting KVW Leuken verzoeken wij je contact op te nemen met A. Timmermans of de vertrouwenspersoon.

Sponsoren