Huisregels hoofdleiding

Behoort zich aan dezelfde afspraken te houden als de leiding.

1. De hoofdleiding dient minimaal 3 kwartier voordat de kinderen komen aanwezig te zijn op de vergaderplaats. Zo niet: vlaai (zie leidingregeling 13).

2. Zijn er problemen onder de hoofdleiding, dan gaat het 'hoofdleidingsstemmingsrecht' in.

3. De mogelijkheid bestaat om bij grote problemen de hulp van de stichting in te roepen.

4. Hoofdleiding is samen verantwoordelijk voor de kinderen en de leiding. De jongere groepen worden in de gaten gehouden door twee hoofdleiding en de andere hoofdleiding houden de oudste groepen in de gaten.

5. Hoofdleiding dient zich te houden aan de gemaakte afspraken en dient een taak op tijd af te hebben. Vindt de andere hoofdleiding dat dit niet genoeg gebeurt, dan wordt er gezamenlijk besloten wat de consequenties zijn.

6. Een nieuwe hoofdleider heeft een proeftijd van 1 (kvw-) jaar. Na de kvw-week wordt het functioneren van een nieuwe hoofdleider geƫvalueerd. Zo nodig kan besloten worden dat de nieuwe hoofdleider niet doorgaat met z'n taak.

Sponsoren